Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net) ziņojums “Vai neredzemās robežas vēl aizvien ierobežo patērētāju piekļuvi pakalpojumiem Eiropas Savienībā?” analizē gadījumus, kuros patērētāji visā Eiropā pieredzējuši atšķirīgu attieksmi. Šie gadījumi ir nozīmīgi, jo tie nav saskaņā ar ES Pakalpojumu direktīvas 20.2 punktu, kurā izklāstīts diskriminācijas aizlieguma princips, pamatojoties uz valstisko piederību un dzīvesvietu.

Ziņojumā izklāstītie pētījuma rezultāti atklāj, ka patērētāji turpina saskarties ar ierobežojumiem, piemēram, regulāri saņemot atteikumu piegādāt pasūtītās preces vai saskaroties ar piemērotām augstākām cenām patērētāja valstiskās piederības vai dzīvesvietas dēļ. Sūdzības rāda, ka daļa tirgotāju rada mākslīgas barjeras un viņu iemesli šādai rīcībai bieži vien ir nepamatoti. Lielākais skaits ar 20.2 punktu saistītu sūdzību ir no patērētājiem Austrijā, Itālijā un Īrijā.

Ar pilnu ziņojuma tekstu var iepazīties šeit:

Adobe PDF file icon 24x24 Vai neredzamās robežas vēl aizvien ierobežo patērētāju piekļuvi pakalpojumiem Eiropas Savienībā?

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs