Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Eiropas Patērētāju Centru tīkls publicējis ziņojumu par likumā noteiktās garantijas izmantošanas iespējām un komercgarantijām Eiropas Savienībā, Islandē un Norvēģijā.

Lai palīdzētu patērētājiem apzināties savas likumīgās tiesības un sniegtu atbalstu izvēlē - iegādāties vai neiegādāties komercgarantiju, ziņojumam pievienots apkopojums par normatīvo aktu regulējumu dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē. Tāpat ziņojumam pievienotas pārbaudes lapas pārdevējiem un patērētājiem, lai pārliecinātos par savām tiesībām un pienākumiem.

Eiropas Savienības normatīvajā regulējumā noteiktā garantija ļauj patērētājiem pieprasīt divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas brīža preces remontu, preces maiņu vai, atsevišķos gadījumos, naudas atmaksu. Normatīvos aktos paredzētā garantija pārdevējiem ir obligāta, un tā ir jānodrošina patērētājiem bez papildus maksas. Neskatoties uz normatīvos aktos paredzēto garantiju, arvien populārāka kļūst komercgarantiju piedāvāšana par noteiktu papildus samaksu. Bet, vai tā ir samaksātās naudas vērta? Vai tā piedāvā papildus priekšrocības jau normatīvajos aktos paredzētajai patērētāju aizsardzībai Eiropas Savienībā, Islandē un Norvēģijā? Eiropas Patērētāju centru tīkls veicis 342 pārbaudes 25 dalībvalstīs, pārskatījis 104 tiešsaistes mājaslapas, sazinājies ar 127 veikaliem un aptaujājis 543 patērētājus tiešsaistē.

Rezultāti parāda, ka ne visas komercgarantijas piedāvā plašāku aizsardzību nekā to paredz ar likumu piešķirtā garantija, turklāt uz komercgarantijām tiek attiecināti virkne izņēmumu. Komercgarantija ir visnoderīgākā, ja tajā tiek ietverta negadījumu vai nepareizas lietošanas novēršana.

Ziņojums

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs