Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Aptuveni 870 miljoni pasažieru 2014. gadā ir izvēlējušies avio transportu ceļošanai Eiropas Savienībā, kas to padara par ļoti svarīgu sektoru patērētājiem. Tieši tāpēc sabiedrības interesēs ir avio pasažieru problēmu apzināšana tirgū.

Ziņojumā galvenā uzmanība tiek pievērsta konkrētām problēmām, par kurām ir ziņojuši pasažieri, ieskaitot:

  • informācijas trūkums par pasažiera tiesībām
  • palīdzības nesniegšana
  • tiesību un kompensāciju neievērošana lidojuma kavēšanās vai atcelšanas gadījumā

Periodā no 19.03.2015 līdz 10.06.2015 Eiropas Komisija veica publisko konsultāciju par "Avārijas paketi par Eiropas aviācijas sektora konkurētspējas uzlabošanu". Aviācija ir galvenais virzītājs ekonomikas izaugsmē, nodarbinātībā un tirdzniecībā, tai ir liela ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku, pilsoņu dzīvi un mobilitāti. 

Ziņojums

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs