Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

ECC tīkla kopīgā projekta par daļlaika lietojuma tiesībām un saistītajiem produktiem rezultātā ir tapis ziņojums. Projekts norisinājies laikā no 2014. līdz 2015. gadam.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 14.janvāra Direktīva 2008/112/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem regulē un nosaka aizsardzību saistībā ar šāda veida līgumiem.

Tomēr šādu produktu un tirdzniecības tehnikas veidu skaits palielinājušies kopš Direktīvas pieņemšanas. Tas ir radījis nepieciešamību izvērtēt pārmaiņas šajos tirgus sektoros pēdējo septiņu gadu laikā.

Lielā līgumu dažādība, patērētāju zināšanu trūkums, agresīvas pārdošanas metodes utt., rada nepieciešamību pēc patērētāju informētības līmeņa palielināšanas. Patērētājiem ir jāzina savas tiesības un kur griezties pēc padoma un palīdzības, ja rodas tāda nepieciešamība.

ECC tīkla ziņojums

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs