Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Šis ziņojums apkopo analīzi lietās, kas saistītas ar e-komerciju un kuras ECC-NET tīkls ir izskatījis 2008. un 2009.gadā. Ziņojums piedāvā rezultātu apkopojumu un novērotās tendences. Ziņojums rāda, ka 2008.gadā Eiropas Patērētāju centros ir izskatītas 8,032 patērētāju sūdzības un 2009.gadā 8,885 sūdzības, no kurām 42% un 55% bijušas par e-komerciju.
Plašāku informāciju lasīt ziņojumā "Eiropas interneta tirgus: patērētāju sūdzības 2008-2009" .
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs