Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Šo projektu, Valūtas maiņa Eiropas Savienības dalībvalstīs ārpus eiro zonas’, sagatavoja un organizēja Čehu Republikas Eiropas Patērētāju Informēšanas Centrs (European Consumer Centre for the Czech Republic), daļa Industrijas un Tirdzniecības ministrijas Prāgā, un ieviesa ciešā sadarbībā ar partneriem – Eiropas Patērētāju Informēšanas Centriem Kiprā, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā Slovākijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē - un sagatavošanas grupām šo centru dibināšanai Ungārijā (OFE) un Rumānijā (APC). Atsevišķus datus salīdzināšanas atvieglošanai sniedza Eiropas Patērētāju Informēšanas Centrs Atēnās (Grieķija) kā eiro zonas pārstāvis.


Uz anketu balstītu tiešo pētījumu veica 2006. gada 9. martā. Ņemot vērā pētījuma ierobežoto apjomu, rezultātus nevar uzskatīt par precīziem; tie ir uzskatāmi tikai par vispārējas informācijas avotu.

Sākotnējā ierosme starptautiskas valūtas maiņas pētījuma veikšanai bija ārvalstu tūristu biežās sūdzības par Valūtas maiņas biroju Čehu Republikā un šo sūdzību izraisītā paplašinātā uzmanība no mēdiju puses.

Pētījuma galvenais mērķis bija:

* noteikt, vai līdzīgas problēmas pastāv arī citās dalībvalstīs un noskaidrot to iemeslus,
* saņemt ierosinājumus, ieteikumus un rekomendācijas tūristiem, valūtas maiņas birojiem, uzraudzības iestādēm, policijai, patērētāju aizsardzības, tūrisma un finanšu pakalpojumu jomā,
* veicināt Eiropas Patērētāju Informēšanas Centru Tīkla (European Consumer Centres ECC - Net) darbības un tās rezultātu popularizāciju, jo īpaši Eiropas Savienības jaunajās dalībvalstīs.

Pētījuma blakus mērķis bija apzināt šādus jautājumus visās minētajās valstīs:

* visbiežāk sastopamie patērētāju tiesību pārkāpumi valūtas maiņas jomā un šo problēmu izplatība,
* valūtas maiņas pakalpojumu līmenis un pieejamība (piem. Iegādei piedāvāto valūtu skaits, zemākā maksa par valūtas maiņu, darba laiki, labākas likmes piedāvājums lielākas summas maiņas gadījumā, diennakts valūtas maiņas automātu pieejamība),
* iespēja veikt maksājumus eirovalūtā,
* vai ārvalstu tūristiem atrodoties valstī ir izdevīgāk vietējo valūtu iegādāties bankā vai neatkarīgos valūtas maiņas punktos vai valūtas maiņas punktos tūristu plaši apmeklētās vietās vai sānieliņās,
* vai vietējo valūtu izdevīgāk iegādāties mājās, pirms ceļojuma, vai uz vietas.

Informācijas kopsavilkums par valūtas maiņu Latvijā


- Bankās un neatkarīgos valūtas maiņas birojos klientiem sniedz izsmeļošu informāciju par valūtas maiņas kursu un maksu par valūtas maiņu. Valūtas maiņa nerada nekādas problēmas. Uzraudzības iestādes ir saņēmušas sūdzības tikai par neizdevīgu maiņas kursu.

- Eiro iegādes cena valūtas maiņas punktos (0.6896 – 0.6945 LVL/EUR) un bankās (0.68 – 0.694 LVL/EUR) faktiski ir vienāds. Tādējādi mainīt valūtu valūtas maiņas birojos nav izdevīgāk.

- Bankās standarta maksa par valūtas maiņu ir LVL 0.3. valūtas maiņas punkti neiekasē nekādu samaksu. Ne bankas, ne valūtas maiņas punkti nemaina maiņas kursu atkarībā no apmaināmās summas lieluma.

- Baltic Trust Bank piedāvā šādas valūtas: CZK, DKK, EEK, LTL, NOK, PLN, SEK un GBP. Eiropā Latvijas lats netiek īpaši bieži piedāvāts apmaiņai – tikai Dānijā, Igaunijā un Lietuvā. Dodoties uz eiro zonu, Latvijas tūristiem ir izdevīgāk iegādāties eiro pirms brauciena.

- Lielākās bankas tūristu visplašāk apmeklēto vietu un transporta mezglu tuvumā parasti ir atvērtas no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 darba dienās un ne mazāk kā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 nedēļas nogalēs. Neatkarīgo valūtas maiņas punktu darba laiks parasti ir tāds pats. Pārējās banku filiāles parasti strādā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 darba dienās un ir slēgtas nedēļas nogalēs.

- latvijā nav atļauts norēķināties tieši eiro valūtā.

Ziņojumu par valūtas maiņu (pieejams angļu valodā) sk. šeit.
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs