Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Sūdzību skaits par Eiropas aviokompānijām palielinās!

Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-NET) ziņojumā ir ietverti jautājumi saistībā ar bagāžas aizkavēšanos, bojāšanu un nozaudēšanu, reisu kavēšanos, atcelšanu un iekāpšanas atteikumu.

2006.gadā kopumā ECC-NET ir saņēmis 4901 sūdzību par avio pasažieru tiesību pārkāpumiem, kas ir sūdzību skaita palielinājums par 81% salīdzinājumā ar 2005.gadu. Kopumā no visu saņemto sūdzību skaita ECC-NETā tie ir 14 %. ECC Latvia kopumā ir saņēmusi 104 jautājumus un sūdzības par avio pasažieru tiesību pārkāpumiem.

Kopumā visā ECC-NETā no visām saņemtajām sūdzībām 33% ir bijuši ar saistībā bagāžas piegādes problēmām, 26% par reisu atcelšanu, 16%  par lidojuma aizkavēšanos, 7 % par atteiktu iekāpšanu un 19 % par citiem ar avio pasažieru tiesību pārkāpumiem saistītiem jautājumiem.

Lielākais procentuāli saņemto sūdzību skaits bijis par avio kompānijām, kas izvietotas Īrijā – 24%, tad par tām, kas atrodas Spānijā - 17%, un attiecīgi šim valstīm seko Itālija, Vācija un Francija ar 9%, 8% un 6%. Patērētāji, kas visvairāk sūdzējušies par avio pasažieru tiesību pārkāpumiem ir no Īrijas (16%), nākamie aktīvākie ir Zviedrijas patērētāji (15%) un tad seko Vācijas (10%), Spānijas(8%) un Itālijas patērētāji (8%).

42% no ECC-NETā saņemtajām sūdzībām par avio pasažieru tiesību pārkāpumiem ir tikušas atrisinātas, t.i., atrasts draudzīgs risinājums starp avio kompāniju un pasažieri. 12% sūdzību nav bijušas pamatotas, bet 17% vēl arvien lietu nav slēgtas ziņojuma sagatavošanas brīdī.

Interesanti atzīmēt, ka 28% no saņemtajām sūdzībām tiek uzskatītas par neatrisinātām, tādēļ, ka 33% gadījumos no tiem avio kompānija paziņojusi, ka reiss atcelts vai kavējies „ārkārtas apstākļu dēļ”, kam patērētāji nav piekrituši, bet 30% gadījumos avio kompānija nav vispār uzskatījusi par pienākumu atbildēt.

Plašāka informācija par sūdzību iemesliem, veiksmes stāstiem, sadarbību ar nacionālajām uzraudzības iestādēm vai alternatīvo ārpustiesas strīdu izšķiršanas iespējām pieejama ikgadējā ziņojumā „Avio pasažieru tiesības: Patērētāju sūdzības 2006” (angļu valodā).
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs