Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Šis ziņojums apkopo analīzi lietās, kas saistītas ar e-komerciju un kuras ECC NET tīkls ir izskatījis 2007.gadā. Ziņojums piedāvā rezultātu apkopojumu un novērotās tendences. 2007.gadā Eiropas Patērētāju centros ir izskatītas 1,552 patērētāju sūdzības par e-komerciju, kamēr to sūdzību skaits, kad patērētāji meklē konsultāciju par veiktajiem pirkumiem tiešsaistē bija 8,834.
Detalizētāka analīze par sūdzībām ir pieejama (tikai angļu valodā) ziņojumā "Tirdzniecība tiešsaistē Eiropā: Patērētāju sūdzības 2007"
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs