Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs sagatavojis patērētāja rokasgrāmatu APMEKLĒJOT BALTIJAS VALSTIS, kur apkopota būtiskākā informācija par Baltijas valstīm - Latviju, Lietuvu, Igauniju.

"Patērētāja rokasgrāmata apmeklējot Baltijas valstis 2009" Lejuplādēt

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs