Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

ECC-NET publicētais E-komercijas ziņojums 2014 norāda, ka visbiežākās problēmas ar kurām patērētāji saskaras ir pasūtītās preces ne piegāde, kā arī problēmas ar jau saņemto preci vai pakalpojumu – atklāts defekts vai kāda cita neatbilstība.

Atšķirībā no iepriekšējiem ECC-NET ziņojumiem e-komercijas jomā, šī ziņojuma mērķauditorija ir arī komersanti, kas veic pārrobežu tirdzniecību internetā. Ar interneta starpniecību komersants savu tirdzniecību var vērst uz neskaitāmu valstu patērētājiem, tomēr, vienlaicīgi komersantam ir pienākums ievērot virkni ar prasībām, ko paredz normatīvie akti. Šī iemesla dēļ, ECC-NET ziņojums būs labs palīgs tiešsaistes komersantiem – tas sniedz informāciju par normatīvo aktu regulējumu tiešsaistes tirdzniecības jomā, lai komersanti pēc iespējas spētu izvairīties ko patērētāju sūdzībām, kā arī uzlabotu savu klientu apkalpošanas servisu. Veiksmīga biznesa pamatā bieži vien ir tieši apmierināts klients!  

Publicētais E-komercijas ziņojums ir sadalīts 2 daļās. Pirmā daļa ir vērsta uz komersantiem, savukārt otrā daļa paredzēta patērētājiem. Abās daļās ir pieejami padomi par pārrobežu tirdzniecību, kā arī tests, lai pārbaudītu savas zināšanas.

Komersantiem

Patērētājiem  

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs