Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Eiropas Patērētāju Centri (ECC – NET) ir realizējuši kopēju projektu „Viesnīcu klasifikācija Eiropas Savienībā”. Šāds projekts īstenots ar mērķi noskaidrot viesnīcu gradāciju sistēmas ES, kā arī norādīt ar to dažādību saistītās problēmas, lai patērētāji, izvēloties viesnīcu kādā no Eiropas valstīm, būtu informēti, kādu pakalpojumu līmeni sniedz noteiktas klases viesnīcas konkrētajā ES valstī.
Ziņojums par viesnīcu klasifikāciju Eiropas savienībā ir pieejams šeit.
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs