Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

ECC palīdz aizvien pieaugošam patērētāju pieprasījumu skaitam. Kopumā ir vērojams 11,1% patērētāju pieprasījumu pieaugums. 2013.gadā patērētāji ir vērsušies ECC pēc palīdzības nedaudz vairāk nekā 80 000 reizes. Patērētāji lūguši skaidrojumus par viņu tiesībām noteiktās jomās vai vērsušies pie ECC-Net pēc palīdzības strīda risināšanai ar komersantu. Pilnajā Ziņojumā ietverti stāsti no ECC visā Eiropā, izceļot iestāžu darbu Eiropas patērētāju labā.

Ziņojums - ECC-Net 2013.gada darbības rezultāti (ENG)

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs