Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Tā kā ļoti daudzi prāmji šķēršo Baltijas jūru, Eiropas Patērētāju centri, kuru valsts robežojas ar Baltijas jūru nolēma salīdzināt cenas prāmju savienojumiem 2009.gada maija un jūnija mēnešos.
Īpaša uzmanība tika pievērsta iespējamai cenu atškirībai starp saistītajām valstīm un diskriminācijai, veicot pārrobežu rezervāciju.

Projektā piedalījās šādi Eiropas Patērētāju centri:

* Vācijas;
* Lietuvas;
* Polijas;
* Zviedrijas;
* Latvijas;
* Igaunijas;
* Dānijas;
* Norvēģijas;
* Somijas.

Projekta rezultātā netika atkātas būtiskas cenu atšķirības. Netika konstatētas arī pazīmes iespējamai diskriminācijai, saistībā ar patērētāja nacionalitāti.

Ziņojums "Cenu salīdzinājums prāmjiem, kas škērso Baltijas jūru" (angļu valodā) ir pieejams šeit.
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs