Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs
Ziņojuma "Pārrobežu sūdzību risināšanas mehānismi Eiropā - praktisks atspoguļojums un vajadzības" mērķis ir aplūkot kā patērētāji risina savas pārrobežu sūdzības un kādu lomu tajā aizņem alternatīvie strīdu izskatīšanas mehānismi (ADR).
Ziņojuma rezultātā tika secināti šādi fakti:

* pārrobežu sūdzību skaits ar katru gadu pieaug (60% pieaugums no 2007. līdz 2009.gadam);
* daudzas sūdzības ECC-NET var atrisināt pats;
* apmēram 50% no lietām nav atrisināmas, kā vienīgo iespēju patērētājam atstājot vēršanos tiesā;
* teorētiska ADR iespēja pastāv tikai daļai no 5 galvenajām sūdzību tēmām;
* ADR iespēja ir tikai teorētiska, jo mazāk kā 5% no lietām ir nodotas ADR (un šie 5% ietver valstis, kas ADR kategorijā ietver arī NEB un neapstiprinātos ADR);
* daudzās valstīs ir ADR, kas varētu būt apstiprināti, taču kaut kādu iemeslu dēļ tas tā nav.

Ziņojums "Pārrobežu sūdzību risināšanas mehānismi Eiropā - praktisks atspoguļojums un vajadzības" ir pieejams šeit.
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs