Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

12% no interneta lietotājiem visā Eiropas Savienībā jau ir krituši par upuriem krāpšanai tiešsaistē. 8% ir saskārušies ar identitātes zādzību. Jaunākajā Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net) ziņojumā tiek apskatītas situācijas par krāpšanas gadījumiem, iepērkoties tiešsaistē. Ziņojums koncentrējas uz pārrobežu e-komercijas krāpšanu un ko patērētāji var darīt, lai pasargātu sevi. Ziņojums sagatavots pamatojoties uz patērētāju iesniegtajām sūdzībām ECC-Net 2012.gadā.

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs