Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Ziņojumā "Vai es varu uzticēties uzticības zīmēm?" Eiropas Patērētāju centru tīkls, ECC-Net, sniedz patērētājiem apskatu par 54 tiešsaistes uzticības zīmju sistēmām, kas pastāv Eiropas Savienībā. Ziņojumā apkopota informācija par to kā uzticības zīmes sasniedz savu mērķi, garantējot biedru atbilstošu komercpraksi, drošību un privātumu patērētājiem.

ECC-Net ziņojums par tiešsaistes uzticības zīmēm

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs