Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

2013.gadā Eiropas Patērētāju centru tīkls sagatavojis ziņojumu par alternatīvo strīdu risināšanu (ADR) aviopasažieru tiesību jomā. ADR procedūras dod iespēju atrisināt strīdus ar komersantiem bez došanās uz tiesu, ietaupot laiku un naudu abām pusēm.

Skatīt ziņojumu par alternatīvo strīdu risināšanu (ADR) aviopasažieru tiesību jomā. (EN)

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs