Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) publicējis ziņojumu „Eiropas tiešsaistes tirgus – Patērētāju sūdzības 2010.-2011.gadā”. 2010. un 2011. gadā ECC-Net saņemts aptuveni 31 000 patērētāju sūdzību gadā, no kurām 56% bijušas par tiešsaistes pirkumiem. Ziņojums rāda, ka kļūdainas preces piegāde un preces ar defektiem ir galvenais patērētāju neapmierinātības cēlonis. Lai palīdzētu patērētājiem izvairīties no šīm un citām problēmām, ziņojumā ietverta faktu lapa, lai izvairītos no lamatām iepērkoties internetā.

Skatīt ziņojumu „Eiropas tiešsaistes tirgus – Patērētāju sūdzības 2010.-2011.gadā” (EN)

Skatīt faktu lapu par iepirkšanos internetā. (EN)

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs