Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Ņemot vērā interneta vides attīstību un aizvien pieaugošo iepirkšanās internetā popularitāti, Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) 2011. gada ietvaros veicis pētījumu un izstrādājis ziņojumu "Slepenā  pircēja pieredze, iepērkoties ES interneta veikalos - E-Savienības loma". Galvenie secinājumi rāda, ka salīdzinoši ar līdzīgu pētījumu 2003. gadā, ir  novērojami būtiski interneta vides uzlabojumi.

 

No tiešsaistē izdarītajiem 305 pirkumiem, ko veica ECC-Net pārstāvji kā Slepenie pircēji, nopirktās preces tika piegādātas 94% gadījumu, no preces atsakoties, 90% gadījumos Slepenajam pircējam tika atgriezta, kas norāda, ka kopumā patērētāji varētu būt droši, veicot pārrobežu pirkumus tiešsaistē ES ietvaros. Tomēr pētījums parāda arī šķēršļus, kas dalībvalstu institūcijām un uzņēmēju pārstāvjiem jārisina – neskaidri un nepilnīgi norādīta informācija, tirgotāju neindentificējamība u.c.

Pilnu ziņojumu skatīt šeit.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs