Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

ECC_Net_logoKā vēsta Eiropas Komisijas šodien publicētais ziņojums par ECC-Net pieciem darbības gadiem, laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam Eiropas Patērētāju centru tīklā (ECC-Net) izskatīti gandrīz 270 000 jautājumu no ES patērētājiem, kuri bija vērsušies pēc palīdzības vai padoma par pārrobežu iepirkšanos. Gadā izskatīto jautājumu skaits pastāvīgi pieaudzis no aptuveni 43 000 jautājumiem 2005. gadā līdz vairāk nekā 60 000 jautājumiem 2009. gadā. Mierīgā ceļā atrisinātu sūdzību par tirgotājiem (izmaksu atlīdzināšana un kompensācija patērētājiem) gada vērtība 2008. gadā sasniedza 3,5 miljonus eiro.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs