Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

eccaptaujaKonsultācijas mērķis

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (turpmāk EK) menedžmenta plānu, “Europe Direct” informācijas centru tīkla (turpmāk EDIC) novērtēšanu ir jāveic projekta īstenošanas vidus posmā. Šim nolūkam ārējā novērtējuma grupa pārskatīs pašreizējo EDIC darbību, izvērtēs to, kas ir sasniegts šajā darbības posmā un gūtās atziņas, lai iezīmētu ceļu nākamajām paaudzēm. Papildus tādiem novērtēšanas rīkiem kā intervijas, aptaujas utt. izvērtēšanas process ietver arī atklāto konsultāciju. 

Uzskati un viedokļi no sabiedrības kopumā sniegtu EK spēcīgu ieskatu veidā, kā EDIC uztver un izmanto pilsoņi Eiropā. Vidus posma novērtējuma rezultātus un atklātās konsultācijas ieguldījumus EK izmantos, lai izstrādātu nākamās paaudzes EDIC.

Kā sniegt savu ieguldījumu?

Pirms aizpildīt anketu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu konsultācijas informāciju, tostarp atsauces dokumentus, personas datu aizsardzības noteikumus un privātuma paziņojumu.

Pārredzamības nolūkos, organizācijas (piemēram, NVO) tiek aicinātas sniegt sabiedrībai būtisku informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un parakstot rīcības kodeksu.

Ja esat reģistrēta organizācija, lūdzu, norādiet anketā savus identifikācijas datus, jūsu organizācijas nosaukumu, tās darbības jomu, reģistra ID numuru. Jūsu ieguldījums tiks uzskatīts par jūsu organizācijas pārstāvētu viedokli.

Ja jūsu organizācija nav reģistrēta, jums ir iespēja to reģistrēt. Pēc tam atgriezieties šajā lapā, lai sniegtu savu ieguldījumu kā reģistrēta organizācija.

Ieguldījumu sniegt ieinteresētās organizācijas tiek lūgtas sniegt EK informāciju par to, ko viņi pārstāv. Ja organizācija nolemj nesniegt šo informāciju, EK politika paredz klasificēt ieguldījumu kā individuālu ieguldījumu.

Lai iesniegtos ieguldījumus varētu ņemt vērā, tie ir jāpublicē internetā. Ir svarīgi, lai jūs izlasītu īpašo privātuma paziņojumu, kas pievienots konsultācijai, lai iegūtu informāciju par to, kā jūsu personas dati un ieguldījums tiks izskatīti.

“Europe Direct” informācijas centru (2013.-2017.g.) novērtējuma anketa“Europe Direct” informācijas centru (2013.-2017.g.) novērtējuma anketa

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs