Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

ID 10094174Aizpildi aptauju! ECC-NET kopējā projekta ietvaros par atšķirīgiem piekļuves nosacījumiem pakalpojumiem ES, ECC-NET vēlas veikt aptauju, lai noskaidrotu, cik lielā mērā patērētāji saskaras ar atšķirīgu attieksmi savas valsts piederības vai dzīvesvietas dēļ.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs