Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

ID-10025773Eiropas 500 miljonu patērētāju tiesībām jābūt vienlīdz labi aizsargātām neatkarīgi no tā, vai viņi iepērkas savā valstī, citā ES valstī vai tīmeklī pērk preces no citām ES valstīm. Šodien Eiropas Komisija sāka apspriešanos ar patērētājiem, viņu tiesību aizsardzības organizācijām un uzņēmumiem, lai noskaidrotu, kā visefektīvāk nodrošināt patērētāju aizsardzību pāri robežām.

Eiropas Savienības patērētāju politikas komisārs Nevens Mimica sacīja: “Patērētāju tiesību aizsardzības efektīva īstenošana ir viena no manām prioritātēm. Mūsdienās iepērkamies visā Eiropā. Vēlos dzirdēt patērētāju, veikalu īpašnieku un uzņēmumu viedokli par to, kā, nevairojot birokrātiju, varam labāk aizsargāt patērētājus, jo īpaši — pāri robežām.”

Šīs apspriešanas rezultātus ņems vērā Komisijas nemitīgajā darbā, kura mērķis ir uzlabot Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības struktūru tīkla darbu. Šim tīklam ir svarīgs uzdevums: tas gādā, lai iedzīvotājiem visā ES būtu vienādas tiesības neatkarīgi no tā, kur viņi iegādājušies savus pirkumus un kas viņiem tos pārdevis. Sabiedriskajā apspriešanā var piedalīties līdz 2014. gada 31. janvārim, un tā pieejama internetā.

Konkrēti jautājumi, kas uzdoti šajā sabiedriskajā apspriešanā

Apspriešanas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par šādiem jautājumiem:

  • kādi izmeklēšanas un iejaukšanās līdzekļi vajadzīgi izpildiestādēm, lai tās spētu labāk sadarboties gadījumos, kad pārkāpti patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi un iesaistītas vairākas valstis?
  • Kādas sankcijas būtu pietiekamas, lai vairāk atturētu no pārkāpumiem?
  • Kā būtu jārīkojas iestādēm, lai efektīvāk nodrošinātu regulējuma ievērošanu un vērstos pret pārkāpumiem, kas notiek visā ES vai ko izdara viens un tas pats tirgotājs, kurš strādā vairākās dalībvalstīs?

Tā kā valstu budžeta iespējas pašlaik ir ierobežotas, viens no būtiskākajiem apspriežamajiem jautājumiem ir šāds — vai eventuālā ES līmeņa pieeja varētu palīdzēt apkopt resursus un zināšanas un kopīgiem spēkiem nodrošināt efektīvu regulējuma izpildi, apkarojot pārkāpumus, kas kaitē patērētājiem un uzņēmumiem ES? Ja jā, tad kā šī pieeja varētu palīdzēt? Praksē ar šīs apspriešanas palīdzību vajadzētu izstrādāt precīzākus indikatorus, apzināt iespējas apmainīties datiem un uzlabot tiesībaizsardzības metodes.

Vispārīga informācija

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā1 noteikts, ka valstu patērētāju aizsardzības iestādēm jāsadarbojas Eiropas mēroga tīklā, kurš nodrošina tiesībaizsardzību. Šis tīkls novērš ES noteikumu pārkāpumus, kuros iesaistītas vismaz divas ES dalībvalstis. Piemēram, ja kāds tirgotājs, kurš veic tālpārdošanu, izvērš nelikumīgu vai agresīvu komercpraksi darbā ar klientiem no citām valstīm. Kopš 2007. gada, kad stājās spēkā minētā regula, tās ES dalībvalsts iestāde, kurā pārkāptas patērētāju intereses, var aicināt līdzīgu iestādi tajā dalībvalstī, kur tirgotās reģistrēts, izbeigt šādu pārkāpumu. Tiesībaizsardzības iestādes var arī cita citu brīdināt par nelikumībām, ko tās atklājušas un kas varētu izplatīties arī citās valstīs.

Vienas un tās pašas nozares pārstāvji aizvien biežāk izmanto līdzīgas mārketinga metodes, un ar tām saistītie pārkāpumi izplatās visā ES. Turklāt internetā un mobilo sakaru nozarē veidojas jauni pārdošanas kanāli, un tajos iespējamie pārkāpumi var izplatīties ātrāk un kaitēt lielam skaitam ES patērētāju (vairāk nekā 50 % patērētāju uzskata, ka ar nelikumīgu komercpraksi vislielākā iespēja saskarties ir internetā2).

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komisāra N. Mimicas tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Sekojiet mums tviterī:
@MimicaEU, @EU_Consumer

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs