Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

sweep digital
Pateicoties Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un Eiropas Komisijas īstenotajām aktivitātēm, 116 mājaslapas visā ES, kurās tiek pārdotas digitālās spēles, grāmatas, video un mūzika, ir uzlabotas saskaņā ar ES patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem. Interneta „Sweep” pārbaužu ietvaros Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) veicis 10 interneta vietņu pārbaudi, panākot uzlabojumus visās pārbaudītajās interneta vietnēs.

Mājaslapu, kas tirgo digitālā satura produktus, apsekošana tika uzsākta 2012.gada vasarā. ES nacionālās uzraudzības iestādes kopumā pārbaudīja 330 mājaslapas, aptverot lielu tirgus daļu. Nacionālo uzraudzības iestāžu veiktajās pārbaudēs tika atklātas 172 mājaslapas, kas darbojas neatbilstoši ES patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajiem aktiem. Uzraudzības iestādes sazinājās ar komersantiem, lai novērstu neatbilstības. Līdz šim 116 mājaslapās ir veiktas korekcijas. 49 mājaslapās tiks turpināta izmeklēšana, 5 gadījumos pārkāpumi bija nelieli un tos nebija veikusi, kāda no dalībvalstīm un 2 mājaslapas vairs neeksistē. Pēc ES dalībvalstu uzraudzības iestāžu aktivitāšu veikšanas 80% no 330 mājaslapām tagad darbojas saskaņā ar ES patērētāju tiesību normatīvajiem aktiem.

Latvijā „Sweep” pārbaužu ietvaros PTAC veicis 10 interneta mājaslapu, kas tirgo digitālos produktus (grāmatas, spēles un mūzika), pārbaudes. Neatbilstības konstatētas visās mājaslapās. Galvenie konstatētie pārkāpumi saistīti ar atbilstošas informācijas nodrošināšanu par pakalpojumu sniedzēju, produktu raksturojumu, atteikuma tiesību izmantošanas iespējamību, cenas norādīšanu, samaksas kārtību, kā arī netaisnīgu līgumu noteikumu piedāvāšanu un iespējām saglabāt līguma noteikumus. Pēc PTAC veiktajām aktivitātēm, tostarp izsakot komersantiem ierosinājumus labprātīgi veikt pasākumus konstatēto pārkāpumu novēršanai un vienā lietā pieņemot lēmumu par tiesisku pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, pārbaudītajās mājaslapās pārkāpumi tika novērsti.

Latvijā pārbaudes tika veiktas šādās mājaslapās: www.e-gramatas.lv; www.eraksti.lv; www.publicetava.lv; www.egramata.lv; www.e-gramatnica.lv; www.doremi.lv; www.platforma.lv; www.balticmiles.lv; www.ekase.lv; www.1100ad.lv

PTAC, balstoties uz „Sweep” pārbaužu rezultātiem, ir izstrādājis ieteikumus patērētājiem, iegādājoties digitālā satura produktus. Padomi pieejami šeit

Galvenās atklātās problēmas ES mājaslapās bija:

•    Netaisnīgi līguma noteikumi, kas liedz izmantot patērētāja tiesības prasīt likumisko vai citu atlīdzību vai liedzot tiesības uz kompensāciju gadījumos, ja produkts nedarbojas;

•    Neskaidra informācija attiecībā uz atteikuma tiesībām: saistībā ar digitālā satura produktu lejupielādēšanas specifiku, pārdevējam ir pienākums informēt patērētāju, pirms viņš ir veicis samaksu, ka lejupielādi nevarēs atcelt, kad tā ir sākusies – tas nebija nodrošināts 42% pārbaudīto mājaslapu;

•    Svarīgas informācijas trūkums par pārdevēja identitāti, lielākoties e-pasta adreses, liedzot patērētājiem ātri un efektīvi sazināties ar pārdevēju.

Papildus „Sweep” pārbaudēm Eiropas Komisija veica papildus pētījumu, kas atklāja, ka par ģeogrāfiskiem ierobežojumiem tiek nodrošināta tikai ierobežota informācija vai vispār netiek sniegta. Šis pētījums arī atklāja, ka par spēlēm, kas tiek reklamētas kā „bezmaksas” bieži vien pēc to iegādes tiek pieprasīta samaksa un tas, iegādājoties spēli, iepriekš netiek norādīts. Šāda prakse bieži vien skar tieši bērnus, kas ir visneaizsargātākā patērētāju grupa, kas rada situāciju, kad vecākiem, ļaujot bērniem spēlēties ar savām mobilajām ierīcēm, pēc tam ir jāatmaksā lieli rēķini.

Pētījums pieejams šeit.

„Sweep” pārbaudes

„Sweep” jeb interneta „Slaucīšanas” dienas ir ES mēroga interneta mājaslapu apsekojumi, lai identificētu patērētāju tiesību pārkāpumus un tos novērstu. Sweep pārbaudes koordinē Eiropas Komisija un vienlaicīgi tās vada nacionālās uzraudzības iestādes. Digitālā satura pārbaudes tika uzsāktas 2012. gada jūnijā 26 ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Islandē. Tās ir jau sestās Sweep pārbaudes kopš 2007. gada.

Procentuāli pieaug to Eiropas iedzīvotāju skaits, kas iegādājas digitālos produktus: pēdējo 12 mēnešu laikā vidēji 79% Eiropas patērētāju izmanto tiešsaistes mūzikas pakalpojumus un 60% tiešsaistes spēles. Atsaucoties uz nozares resursiem, ES mūzikas lejupielādes tirdzniecības apjoms 2010. gadā bija 677 miljoni eiro; 2011. gadā patērētāji Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Nīderlandē un Beļģijā ir iztērējuši 16,5 miljardus eiro par tiešsaistes spēlēm. Spēles, kas vērstas uz bērniem un tiek reklamētas kā „par brīvu” ieņem pieaugošu daļu ES spēļu tirgū (50% no visām spēlēm pēdējo 12 mēnešu laikā).

Plašāka informācija: MEMO/13/877

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs