Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

package travel 2013Kā Eiropa palīdz, ja man rodas problēmas atvaļinājuma laikā?
Priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. ES kopš 1990. gada ir pieņemti noteikumi par iepriekš organizētu komplekso brīvdienu ceļojumu rezervēšanu. Šie noteikumi aizsargā patērētājus, nodrošinot, piemēram, ka atpūtnieki vienmēr atgriezīsies mājās pat tad, ja ceļojuma rīkotājs bankrotē.

Deviņdesmitajos gados lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju no kataloga izvēlējās iepriekš organizētu kompleksu ceļojumu un rezervēja to savā vietējā ceļojumu aģentūrā. Taču laiki ir mainījušies. Jo īpaši tāpēc, ka cilvēki vairāk izmanto internetu, viņi aizvien aktīvāk iesaistās savu brīvdienu organizēšanā, lai tās atbilstu viņu vajadzībām un vēlmēm, bieži vien izmantojot vienu vai vairākus komerciāli saistītus tirgotājus – pasīvā pieeja ir palikusi pagātnē.

Šie „kompleksie ceļojumu pakalpojumi” lielā mērā apmierina tās pašas vajadzības, kas patērētājiem bija pirms 20 gadiem. Tikai nelaime tāda, ka ES 1990. gada direktīva netika izstrādāta tā, lai ņemtu vērā šīs jaunās pārmaiņas. Tas nozīmē, ka atpūtnieki ne vienmēr var būt pārliecināti par aizsardzību, ja kaut kas noiet greizi.

Iegādājoties to pašu lidojumu un viesnīcu tiešsaistes platformā, cilvēkiem dažreiz ir grūti saprast, kāpēc viņiem nav tādas pašas tiesības kā tad, ja viņi iegādājas šos pakalpojumus pie ceļojumu rīkotāja. Nesen veiktā aptaujā izrādījās, ka 67 % ES iedzīvotāju, iegādājoties “kompleksā ceļojuma pakalpojumus”, ir kļūdaini pārliecināti par savu aizsardzību, bet patiesībā tās nav. Tādēļ Eiropas Komisija tagad atjaunina noteikumus, lai pielāgotos mainīgajai situācijai tirgū un nodrošinātu patērētājiem labāku aizsardzību.

Cik daudziem cilvēkiem tas ir aktuāli?

Priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. Ceļojumos dodas arvien lielāks skaits ES iedzīvotāju. Pagājušajā gadā ES tika veikti vairāk nekā viens miljards brīvdienu ceļojumu, tāpēc es ceru nodrošināt aizsardzību tiem, kas iegādājas “kompleksu ceļojumu” – tas ir, ceļojuma pakalpojumu,  kurā patērētājs apvieno vismaz divus ceļojuma elementus, piemēram, lidojumu un viesnīcu no viena un tā paša tirgotāja vai komerciāli saistītiem tirgotājiem vai starpniekiem. Šodien tikai 23 % patērētāju aizsargā spēkā esošie noteikumi (atbilstoši ES komplekso ceļojumu direktīvai). To varētu papildināt dalībvalstu sniegta aizsardzība, tomēr tā ir “pelēkā zona”, ko Komisija mēģina izkliedēt ar saviem priekšlikumiem. Reformas mērķis ir nodrošināt, lai visi 120 miljoni patērētāju gadā (saskaņā ar aplēsēm), kas pērk šos kompleksos ceļojumus, saņemtu atbilstošu aizsardzību — kopumā šī grupa veido 23 % no visiem atpūtniekiem.

Kādas ir manas tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem ES noteikumiem?

Priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga: ES noteikumi attiecas uz rezervācijām, kas ietver divus vai vairākus ceļojuma elementus, piemēram, lidojumu un viesnīcu vai viesnīcu un automašīnas nomu vai jebkuru citu transporta, izmitināšanas un citu tūrisma pakalpojumu kombināciju, piemēram, ekskursijas (parasti tas viss ir iekļauts cenā) — ja pakalpojums attiecas uz laikposmu, kas ir ilgāks par 24 stundām vai kurā ietverta nakšņošana.

Ja ceļojuma rīkotājs bankrotē, ceļotājiem, kuri iegādājušies komplekso ceļojumu ES, ir tiesības uz avansā veikto maksājumu kompensāciju vai, ja viņi jau atrodas savā brīvdienu galamērķī – lai viņus atgādātu mājās.  Ceļotājiem, kas izmanto kompleksā ceļojuma pakalpojumus, ir arī tiesības saņemt būtisku informāciju un palīdzību.  Ja brīvdienu [ceļojums], piemēram, viesnīcas kvalitāte, neatbilst iepriekš solītajam, viņiem vienmēr ir tiesības vērsties pie vienas [konkrētas] personas (vai nu ceļojumu organizatora vai mazumtirgotāja – atkarībā no dalībvalsts), lai saņemtu kompensāciju.  

Kādas ir manas tiesības saskaņā ar jaunajiem ES noteikumiem?

Priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. Pirmkārt, pēc individuāla pasūtījuma organizētu kompleksu ceļojumu pircēji varēs paļauties uz godīgākām un paredzamākām cenām – Komisija ierosina, ka cenas palielinājums nedrīkst pārsniegt 10 % un ka ceļojuma rīkotājam ir pienākums klientiem piedāvātajā cenā saglabāt jebkādus izmaksu samazinājumus.

Otrkārt, mēs arī atvieglosim patērētāju dzīvi, ja viņi būs nonākuši grūtībās: tā vietā, lai zaudētu laiku mēģinājumos noskaidrot, kam iesniedzama sūdzība gadījumā, kad radusies problēma ar vienu ceļojuma elementu (viesnīcu vai lidojumu), turpmāk patērētāji varēs iesniegt sūdzības vai prasību tieši mazumtirgotājam (ceļojuma aģentam), no kura viņi ir iegādājušies savu brīvdienu ceļojumu.  

Treškārt, patērētājiem būs lielākas tiesības arī tad, ja kaut kas neplānots notiks pirms izbraukšanas. Tiem būs tiesības izbeigt līgumu pirms izbraukšanas, samaksājot [ceļojuma] organizatoram atbilstošu kompensāciju. Klienti varēs arī bez maksas pārtraukt līgumu pirms izbraukšanas dabas katastrofu, nemieru vai līdzīgu nopietnu problēmu galamērķī gadījumā, ja šie traucējumi varētu ietekmēt brīvdienu pavadīšanu.

Turklāt attiecībā uz citiem pēc individuāla pasūtījuma organizētu komplekso ceļojumu pircējiem Komisijas priekšlikumā ir paredzētas tiesības atgūt naudu un nepieciešamības gadījumā tikt atgādātiem mājās, ja pārdevējs, pārvadātājs vai jebkurš cits attiecīgs pakalpojumu sniedzējs ir bankrotējis

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs