Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Pakalpojuma sniedzēja atbildība par rezervācijas kļūdām

Tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par rezervācijas sistēmas tehniskām kļūdām.

Ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir piekritis nodrošināt rezervāciju – viņš atbild par rezervācijas procesā pieļautajām kļūdām.

Tūrisma pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par rezervācijas kļūdām, kuras izraisa nenovēršami apstākļi vai par kurām ir atbildīgs pats ceļotājs.

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs