Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

 Patērētāja tiesības, iegādājoties līguma noteikumiem neatbilstošu preci, ir noteiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām.

Direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu normatīvos aktus par atsevišķiem patēriņa preču tirdzniecības aspektiem un saistītajām garantijām. Direktīva nodrošina minimālo tiesiskā regulējuma prasību līmeni un katrā atsevišķajā dalībvalstī regulējums var būt patērētāju tiesībām vairāk, bet ne mazāk labvēlīgs kā tas paredzēts direktīvā.

Ņem vērā!Direktīvā 1999/44/EK noteiktais patērētāju tiesību minimums attiecas uz patēriņa preču iegādi, ko patērētājs (fiziska persona, kura pirkumu neveic nolūkos, kas saistīti ar tirdzniecību, tās uzņēmējdarbību vai profesiju) ir iegādājies no pārdevēja (fiziska vai juridiska persona, kas pārdod patēriņa preces saistībā ar tās veikto tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai tās profesiju).

Latvijā direktīvas normas ir ieviestas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs