Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē

Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma) – Eiropas Komisijas izveidota interaktīva tīmekļa vietne, kas piedāvā vienotu piekļuves punktu patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, kas saistīti ar tiešsaistes pārdošanas un vai pakalpojumu līgumiem.
 

2016. gada 9. janvāri darbību ir uzsākusi platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē.

Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma) – Eiropas Komisijas izveidota interaktīva tīmekļa vietne, kas piedāvā vienotu piekļuves punktu patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, kas saistīti ar tiešsaistes pārdošanas un vai pakalpojumu līgumiem.

Platforma piedāvā vienotu piekļuves punktu 3 pusēm: patērētājam, tirgotājam un strīdu alternatīvās izšķiršanas vienībai (SAI).

Patērētājs: mītnesvieta ES
arrow  

Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) kontaktpunkts:

  • Izveidots katrā dalībvalstī
  • Sekmē saziņu starp pusēm un kompetento SAI vienību
Tirgotājs: veic uzņēmējdarbību ES
Strīdu alternatīvās izšķiršanas (SAI) vienība: reģistrēta platformā

Platformā tiek reģistrētas SAI vienības, kas iekļautas sarakstā saskaņā ar Direktīvu par patērētāju SAI un kuras ir kompetentas izskatīt strīdus, uz kuriem attiecas Regula par patērētāju SIT. (Regula par patērētāju SIT, 5.pants (6))

Papildus platformā ir pieejami arī SIT kontaktpunkti, kuru galvenais uzdevums ir sniegt pusēm palīdzību, tādā veidā sekmējot sūdzības izskatīšanu platformā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā puses jebkurā procedūras posmā var sazināties ar SIT kontaktpunktiem, kuri izveidoti katrā ES dalībvalstī.

SIT kontaktpunkti sniedz palīdzību:

  • Palīdz iesniegt sūdzību;
  • Sniedz informāciju par patērētāju tiesībām, kas ir piemērojamas valstī, kurā atrodas kontaktpunkts;
  • Sniedz informāciju par platformas darbību;
  • Sniedz informāciju par procedūras noteikumiem, ko piemēro identificētās SAI vienības;
  • Informē patērētāju par citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ja strīdu nevar izšķirt, izmantojot platformu.

weblinkSaraksts ar dalībvalstu kontaktpunktiem

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs