Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

 Kas notiek tālāk?

  • Tālāk, pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas, tiesa 14 dienu laikā nosūta atbildētājam prasības pieteikuma veidlapas kopiju un atbildes veidlapu.
  • Atbildētājs 30 dienu laikā pēc tam, kad viņam ir izsniegta prasības pieteikuma veidlapa un atbildes veidlapa, sniedz atbildi tiesai.
  • Saņemot atbildētāja atbildi, tiesa 14 dienu laikā nosūta prasītājam atbildes kopiju līdz ar visiem attiecīgiem apliecinājuma dokumentiem.
  • Kad noteiktajos termiņos no atbildētāja vai prasītāja ir saņemta atbilde un tiesai nav nepieciešama papildus informācija vai pierādījumi, tiesa 30 dienu laikā pasludina spriedumu.
  • Ja noteiktajā termiņā attiecīgā puse nav sniegusi atbildi, tiesa pasludina spriedumu.

 

Atceries! Atbildētājam ir iespēja iesniegt pretprasību vai iebildumus par prasības summu.

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs