Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Kādas ir prasības pieteikuma izmaksas?

 

Iesniedzot tiesā pieteikuma veidlapu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, maksājama dalībvalsts noteikta tiesas/ valsts nodeva.

 

Latvijā valsts nodevas apmēru Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nosaka saskaņā ar Civilprocesa likumu. Atkarībā no prasības summas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

1) līdz 2134 EUR — 15 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 EUR;
2) no 2135 EUR līdz 7114 EUR — 320,10 EUR plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 2134 EUR.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs