Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Valoda

Ievēro! Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir rakstiska procedūra. Tikai izņēmuma gadījumā tiesa var nolemt sarīkot uzklausīšanu tiesas sēdē, uzskatot to par nepieciešamu lietas taisnīgai izskatīšanai.

 

Atceries! Zvērināta advokāta vai jurista pārstāvība nav obligāta.

 

Prasības pieteikuma veidlapa aizpildāma tās tiesas valodā, kurā iesniedz pieteikumu. Veidlapa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta civillietās vietnē

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_lv.htm

 

Prasības pieteikuma veidlapa, kura iesniedzama Latvijas tiesā, aizpildāma latviešu valodā.

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs