Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Kā uzsākt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām?

 

Prasītājs uzsāk Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, aizpildot prasības pieteikuma veidlapu un iesniedzot to tiesā, kurai ir jurisdikcija, tieši, nosūtot pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus- piemēram, faksu vai e-pastu-, kas ir pieņemami dalībvalstij, kurā uzsāk procedūru. Prasības pieteikuma veidlapā apraksta pierādījumus, uz kuriem ir pamatota prasība, un vajadzības gadījumā tai pievieno visus attiecīgus apliecinājuma dokumentus.

 

Latvijā prasītājs var tieši iesniegt prasības pieteikumu kompetentajā tiesā vai nosūtīt to pa pastu.

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs