Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Pasūtījuma apstiprinājums

Tirgotāja pienākums ir samērīgā termiņā pēc līguma noslēgšanas (taču ne vēlāk kā preču piegādes brīdī vai pirms sākas pakalpojuma izpilde) sniegt patērētājam līguma apstiprinājumu. Apstiprinājumam ir jābūt sniegtam saglabājamā formātā, piemēram, e-pastā vēstulē.

Apstiprinājumam ir jāietver visa pirmslīguma informācija, ja vien tā pirms līguma noslēgšanas jau nav sniegta uz pastāvīga informācijas nesēja (jeb formā, kas sniedz patērētājam iespēju saglabāt informāciju).

Ja tiek iegādāti digitāla satura produkti – pasūtījuma apstiprinājumam jāietver informācija, ka patērētājs piekrīt tūlītējai līguma izpildei un apliecina, ka zaudēs savas atteikuma tiesības tiklīdz būs sākusies digitāla satura lejupielāde vai straumēšana.

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs