Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Pirms pirkuma veikšanas

Pirms lēmuma veikt pirkumu konkrētajā interneta veikalā, rūpīgi iepazīsties ar interneta vietnē ievietoto informāciju. Ir svarīgi, lai informācija būtu brīvi pieejama un Tev būtu skaidra tirgotāja identitāte pie kā vērsties problēmu gadījumā.

Galvenā informācija, kura tirgotājam interneta vietnē ir jānorāda:

 • Tirgotāja identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums.
 • Fiziskā adrese, kurā tirgotājs ir reģistrēts, kā arī tirgotāja tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu.
 • Preču vai pakalpojumu galvenās īpašības.
 • Preču vai pakalpojumu kopējā cena, ietverot visus nodokļus.
 • Noteikumi par maksāšanu, piegādi, izpildi, laiku, līdz kuram tirgotājs apņemas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu, un kārtība, kādā tirgotājs izskata sūdzības.

Informācija par atteikuma tiesībām:

 • Ja tiek piemērotas atteikuma tiesības – nosacījumi, termiņš un kārtība to izmantošanai.
 • Atteikuma veidlapa.
 • Informācija par to, ka atteikuma gadījumā, ar preču atdošanu saistītās izmaksas sedz patērētājs. Kā arī informācija par tādu preču atdošanas izmaksām, kuras nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu. Piemēram, attiecībā uz apjomīgām precēm— mēbelēm, ledusskapjiem, veļas mašīnām u.c.
 • Ja atteikuma tiesības netiek piemērotas – informācija par to neesamību.

Cita informācija, kurai interneta vietnē ir jābūt norādītai:

 • Atgādinājums par juridiskas preču atbilstības garantijas esamību - saskaņā ar ES tiesību aktiem tirgotājs ir atbildīgs par preces neatbilstību, kas atklājas vismaz divu gadu laikā no preču piegādes.
 • Attiecīgā gadījumā informācija par to, vai un ar kādiem nosacījumiem pēc pārdošanas patērētājiem ir pieejama palīdzība, garantijas remonts un komercgarantijas.
 • Attiecīgā gadījumā līguma termiņš vai līguma izbeigšanas nosacījumi, ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku vai tiek pagarināts automātiski.
 • Informācija par patērētāja pienākumu minimālo ilgumu - minimālo laikposmu, par kuru patērētājam ir jāveic samaksa atbilstīgi tirgotāja piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.
 • Informācija par rīcības kodeksu esamību.
 • Informācija par ārpustiesas sūdzību izskatīšanas iespējām.

Informēšanas prasības attiecībā uz digitāla satura produktiem (dati, kas ir radīti un piegādāti digitālā formātā, piemēram, datorprogrammas, spēles, mūzika, video vai teksti):

 • Digitālā satura funkcionalitāte;
 • Savienojamība ar aparatūru un programmatūru.
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs