Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Jautājums

Pirms divām dienām Kiprā es parakstīju līgumu par daļlaika īpašuma lietošanas tiesību iegūšanu, taču tagad esmu pārdomājis. Vai es varu atcelt savu līgumu un atgūt naudu atpakaļ?

Atbilde

Jā, Tu vari lauzt savu līgumu, jo saskaņā ar Direktīvu 2008/122/EK, patērētājam tiek piešķirtas četrpadsmit kalendārās dienas, lai atkāptos no daļlaika lietošanas tiesību līguma bez iemesla paziņošanas.

 

 

 

 

 

 

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs