Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājums

Trīs dienas atpakaļ es vienā no Latvijas veikaliem iegādājos apavus, atnākot mājās es secināju, ka apavi man nepatīk, turklāt mans draugs man aizrādīja, ka apavi man nepiestāv. Vai es varu izmantot atteikuma tiesības un nest apavus atpakaļ uz veikalu?

Atbilde

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzība likumu, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos tikai no:

  1. līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas,
  2. distances līguma.

Līdz ar to patērētājam ir tiesības apmainīt iegādāto preci tikai tad, ja tā ir bojāta. Gadījumā, ja prece nav bojāta, tā ir pārdevēja brīva griba- mainīt preci vai nemainīt.

 

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs