Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Kur vērsties problēmu gadījumā

Ja aviokompānija nav ievērojusi Tavas tiesības, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr.261/2004, Tev jāvēršas ar rakstisku sūdzību pie aviokompānijas.

Sūdzība aviokompānijai nosūtāma brīvā formā vai arī, aizpildot sūdzības veidlapu, kas pieejama Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta mājaslapā:

Ja pēc sūdzības nosūtīšanas, aviokompānija nesniedz atbildi vai arī noraida Tava izvirzītā prasījuma izpildi, Tev ir tiesības vērsties pēc palīdzības Regulas (EK) Nr.261/2004 uzraudzības iestādē, kurā noticis starpgadījums.

Saraksts ar uzraudzības iestādēm ir pieejams Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta mājaslapā:

 

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs