Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Sūdzību risināšana

Pretenziju gadījumā nosūti rakstisku sūdzību auto nomas kompānijai, precīzi aprakstot savu problēmu. Katrai nomas kompānijai ir klientu apkalpošanas nodaļa, kas izskata patērētāju sūdzības.

Ja šādā veidā problēmu neizdodas atrisināt, Tev vienmēr ir iespēja iesniegt sūdzību ECC Latvia.

Sūdzību iespējams iesniegt arī Eiropas auto nomas strīdu izskatīšanas servisā (European Car Rental Conciliation Service, ECRCS), ko ir izveidojusi Eiropas Savienības tirdzniecības asociācija (LeaseEurope, http://www.leaseurope.org/).

ECRCS sniedz palīdzību klientiem, kuriem ir neatrisinātas sūdzības pret auto nomas kompānijām, kuras ir piekritušas ECRCS noteikumiem. Vairāk informācija pieejama šajā interneta vietnē: http://www.ecrcs.eu/

Eiropas Komisija ir uzsākusi kopīgas darbības ar tiesību uzraudzības iestādēm, lai labāk īstenotu patērētāju tiesības auto nomā

Lai labāk īstenotu patērētāju tiesības auto nomas nozarē, Eiropas Komisija un dalībvalstu izpildiestādes uzsāka kopīgas darbības, kā rezultātā 5 lielākās auto nomas kompānijas vienojās būtiski pārskatīt savu praksi attiecībā uz patērētājiem. Vairāk informācijas:

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs