Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Saturs

Auto noma

Ja nevēlies ceļot ar savu auto, Tev ir iespēja apceļot ārvalstis ar nomātu auto. Lai nesabojātu savu atpūtas braucienu un nenonāktu nepatīkamā situācijā, ECC Latvia informē, ko vajadzētu ņemt vērā nomājot auto.

Normatīvie akti

Attiecībā uz auto nomas līgumiem, Eiropas Savienībā šobrīd nav speciāla regulējuma, tomēr noslēgtajam līgumam ir jāatbilst visām prasībām saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvajiem aktiem: negodīga komercprakse, negodīgi līguma noteikumi, prasības attiecībā uz distances līgumiem (Patērētāju tiesību direktīva).

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs