Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ aicinām Jūs veltīt pāris minūtes un aizpildīt aptauju, lai noskaidrotu Jūsu domas. Aizpildot šo anketu, Jūs mums palīdzēsiet pilnveidot mūsu darbu.

Lūdzu, izmantojiet šo tiešsaistes aptauju:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs