Eiropas Patērētāju
informēšanas centrs

Pārbaudot patērētāju tīmekļa vietnes visā ES, noskaidrojās, ka, iepērkoties tiešsaistē, patērētāji nesaņem skaidru informāciju par cenām un atlaidēm.

Šodien Eiropas Komisija un valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes publicē ES mēroga pārbaužu rezultātus par 560 e-komercijas tīmekļa vietnēm, kas piedāvā dažādas preces, pakalpojumus un digitālo saturu, piemēram, apģērbu vai apavus, datoru programmatūru vai izklaides biļetes. Aptuveni 60 % šo tīmekļa vietņu ir pārkāpušas ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus, galvenokārt ar to, kā tajās atspoguļotas cenas un īpašie piedāvājumi.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Tiešsaistes iepirkšanās paver daudz iespēju patērētājiem.Tomēr vairāk nekā pusei tīmekļa vietņu ir pārkāpumi, īpaši saistībā ar to, kā tiek reklamētas cenas un atlaides. Patērētāji bieži vien tiek maldināti,un viņiem ir jāmaksā augstāka cena nekā paredzēts. Tam ir jāpieliek punkts. Es esmu satriekta, par to tīmekļa vietņu lielo skaitu, kurās ir šīs problēmas, un ceru, ka tas nav ar nolūku. Tirgotājiem tiešsaistē ir pilnībā jāievēro ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi. Valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes ar Komisijas palīdzību tagad veiks nepieciešamos pasākumus, lai izbeigtu šādu negodīgu uzņēmējdarbības praksi.”

Attiecībā uz vairāk nekā 31 % no tīmekļa vietnēm, kuras piedāvā atlaides, patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm bija aizdomas, ka īpašie piedāvājumi nebija patiesi vai atlaižu aprēķins nebija saprotams.

211.tīmekļa vietnēs galīgā cena bija augstāka par sākotnēji piedāvāto cenu. 39 % no šiem tirgotājiem nesniedza skaidras norādes par nenovēršamām papildu izmaksām par piegādi, maksāšanas metodi, rezervēšanas maksām un citām līdzīgām piemaksām. ES patērētāju tiesību akti uzliek tirgotājiem pienākumu, atspoguļojot cenas, ietvert tajās visas obligātās izmaksas un, ja šādas izmaksas nevar aprēķināt iepriekš, to esamība pircējam ir vismaz skaidri jāuzrāda.

Citi pārkāpumi saistībā ar informācijas prasībām:

  • 59 % no 560 pārbaudītajām tīmekļa vietnēm tirgotāji neizpildīja pienākumu nodrošināt viegli pieejamu saiti uz platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT), un minētā saite saskaņā ar ES tiesību aktiem ir obligāta. SIT platforma ļauj patērētājiem un tirgotājiem izšķirt strīdus, nevēršoties tiesā.
  • Gandrīz 30 % tīmekļa vietņu tika atklāti pārkāpumi saistībā ar to, kā pasniegta informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Saskaņā ar ES tiesību aktiem patērētājiem, iepērkoties tiešsaistē, ir jābūt informētiem par viņu atteikuma tiesībām.

Nākamie soļi

Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes (CPC), izmantojot savas valsts izpildes procedūras, nodrošinās to, ka attiecīgie tirgotāji pilnībā ievēros noteikumus.

Pamatinformācija

Pateicoties ES tiesību aktiem, ikvienam patērētājam ES ir tiesības saņemt no tirgotāja skaidru, pareizu un saprotamu pamatinformācijupar preci vai pakalpojumu, pirms tas veic pirkumu tiešsaistē. Šajā informācijā cita starpā ir jāietver konkrētā produkta īpašības un cena, iekļaujot nodokļus, piegādes izmaksas un norādi par atcelšanas vai atsaukšanas tiesību esamību.

Katru gadu Komisija ar Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības (CPC) tīkla palīdzību koordinē tīmekļa vietņu pārbaudi. Šis tīkls apvieno 30 valstu (28 ES valstu, Norvēģijas un Islandes) patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, kuras ir atbildīgas par ES patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu īstenošanu ES.

Pagājušā gada novembrī patērētāju tiesību aizsardzības iestādes šo pārbaudi veica 24 ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē.

Tīmekļa vietņu ES mēroga pārbaudes (“Sweep”) ir pārbaužu kopums, ko dažādās valstīs vienlaicīgi veic patērētāju tiesību aizsardzības iestādes. Šajās pārbaudēs tiek konstatēts, vai tirgotāji ievēro ES tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Ja pārbaudēs konstatē potenciālus ES patērētāju tiesību pārkāpumus, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes sazinās ar attiecīgajiem uzņēmumiem un liek tiem šo situāciju labot. Iepriekšējās “Sweep pārbaudes ir pievērsušās šādām tēmām: aviosabiedrības (2007), mobilais saturs (2008), elektronikas preces (2009), biļešu pirkšana tiešsaistē (2010), patēriņa kredīts (2011), digitālais saturs (2012), ceļojumu pakalpojumi (2013), elektronikas preču garantijas (2014), Patērētāju tiesību direktīva (2015) salīdzināšanas instrumenti ceļojumu jomā (2016) un telesakaru un citi digitālie pakalpojumi (2017).

Plašāka informācija

Tīmekļa vietņu ES mēroga pārbaudes (SWEEPS)

Sadarbība patērētāju tiesību aizsardzības jomā

Veiksmes stāsts
sdf
Nekvalitatīvs viesnīcas serviss
ES brīvais tirgus sniedz iespējas piekļūt milzīgam preču un pakalpojumu klāstam, kā arī...
Lasīt tālāk...
ECC Latvia KONKURSS!
sdf
Konkurss!
Ik mēnesi 3 prātīgākajiem patērētājiem, kas būs guvuši testā “ĀTRIE KREDĪTI” vislabākos rezultātus, tiks pasniegtas pārsteiguma balvas...
Lasīt tālāk...
LV 980x200
Sūdzību forma
consumer affairs logo
ptac logo

Prātīgais patērētājs